Home page > O Kraljevu > Kultura


   


Kultura...

   Kraljevo predstavlja značajan kulturni centar Srbije. Kroz organizovan rad institucija i pojedinih stvaralaca, pisaca, slikara, muzičara... odvija se bogat, raznovrstan i zanimljiv kulturni život.

   Narodna biblioteka "Stefan Prvovenčani" ima razvijenu kulturno-obrazovnu delatnost. Organizuje književne večeri, promocije, predavanja, izložbe i programe za decu. Pored toga, bavi se i izdavačkom delatnošću. Od 1971. godine objavljuje časopis za književnost, kulturu, i umetnost "Povelja".

   Narodni muzej u Kraljevu bavi se zaštitom kulturnih dobara, istraživačkim i naučnim radom. Vredni i reprezentativni predmeti smešteni su u okviru istorijske, etnološke, arheološke i umetničke zbirke. U saradnji sa Istorijskim arhivom izdaje zbornik radova pod nazivom "Naša prošlost". MuzejU muzejskoj galeriji, pored reprezentativnih izložbi održavaju se i koncerti klasične muzike.

   Organizovanu zaštitu arhivske građe sprovodi Istorijski arhiv, koji ima oko 280 fondova i pet zbirki: matičnih knjiga rođenih, umrlih i venčanih; kartografsku; fotografija; plakata i dokumenata i dokumenata i arhivske građe o radničkom pokretu i NOB. Ova ustanova poseduje bogatu biblioteku, koja omogućava uspešniji rad, kako radnicima Arhiva, tako i onima koji u naučno-istraživačkom radu koriste arhivsku građu. Osim Zbornika, izdaje i mnogobrojne publikacije.

    9. avgusta 1949, osnovano je profesionalno pozorište pod nazivom "Narodno pozorište Kraljevo". Posle nekoliko promena imena i statusa, 1996. godine, pozorište ponovo dobija status profesionalnog pod nazivom "Kraljevačko pozorište". Pozorište raspolaže jednom pozornicom i salom sa 226 mesta, na kojoj se izvode i predstave za odrasle i predstave za decu. Na brojnim festivalima predstave ovog teatra proglašene su najboljima a dobijen je i veliki broj glumačkih nagrada.

   Zavod za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu obuhvata 26 opština i ubraja se u jedan od najvećih u Republici. Njegove osnovne delatnosti su zaštita, restauracija kulturno- istorijskih spomenika, naučno-istraživački rad i prezentacije kulturnog nasleđa.

   Svoj doprinos u negovanju i razvijanju kulture daju i Kulturno prosvetna zajednica, Književni klub Kraljevo, Udruženje likovnih umetnika Vladislav Maržik, Dom kulture "Ribnica", Kulturno umetnička društva "Abrašević", "Magnohrom" i "Železničar", kao i mnoga brojna druga udruženja, društva i organizacije.

   Od 2001. godine, pri hramu Svete Trojice Srpske pravoslavne crkve deluje Mešoviti hor Sveti Arhiđakon Stefan. Hor je postao jedan od nezaobilaznih učesnika u dešavanjima koje organizuju Narodna biblioteka, Muzej i Dom kulture u Ribnici.

   Među značajne kulturno-umetničke manifestacije ubrajaju se Žički duhovni sabor-Dani preobraženja, Sajam knjiga, Oktobarske komemoracije, Republička smotra dečjeg narodnog stvaralaštva u Ratini, brojne likovne kolonije - Studenica, Magnohrom, Fabrika vagona, Žiča - Mataruška Banja, Goč itd.

 
  Copyright © Interactive.net Kraljevo. All rights reserved interactive
This site and domain are not affiliated with or owned by any government or municipal authority.