Home page > O Kraljevu > Kraljevo danas > Trg Svetog Save...


   


Trg Svetog Save...

    Između Stare čaršije na zapadu i varoši na istoku, od polovine 19. veka počinje da se formira gradsko jezgro ondašnjeg Karanovca.
   Naime, izgradnjom crkve svete Trojice (1822-1824. godine), pa podizanjem zgrade Okružnog načelstva i suda (polovinom 19. veka), gospodar–Vasinog konaka (1830-1831. godina) kao i novog školskog zdanja koje je završeno 1873. godine kao i podizanjem zgrade Duhovnog suda, značajan deo života onovremenskog Karanovca odbijao se na ovom prostoru.
   U kasnijim decenijama ovaj prostor gubi svoju prvobitnu namenu, ali i dalje ostaje značajan deo u životu grada.
   Na samom početku ovog trga, na početku Karađorđeve ulice, nalazila se trošarina. Zgrada u kojoj se naplaćivala taksa od seljaka koji su dovozili robu za prodaju na pijaci.
   Prostor između crkve i gospodar-Vasinog konaka postaje mesto do koga su dospeli tenkovi kojima su ustanici 1941. godine pokušali da uđu u grad (pa kasnije za sećanje na te dane postavljen i tenk na uglu parkića).
   U posleratnim godinama u zgradi Okružnog načelstva radi gimnazija, (kasnije i u zgradi sadašnjeg Muzeja) a zgrada zatvora, koja se nalazila u dvorištu, postaje sala za prve posleratne igranke i đačke pozorišne predstave.
   Zgrada gospodar-Vasinog konaka postaje deo Muzeja, a u zgradu Duhovnog suda smešta se Istorijski arhiv.
   Na kraju trga je sazidana i nova zgrada Doma JNA, kao se onda nazivala.
U početku bezimen trg je u posleratnim godinama dobio ime..
   Naime, na svečanoj sednici izvršnog Gradskog odbora, održanoj 28. novembra 1945. godine, odlučeno je: „Prostor od Sreskog odbora, Gradskog Odbora, gimnazije i crkve sa parkom ispred njega nosiće ime Skver 29. novembar”.
   U novijoj istoriji ovaj prostor dobija ime Trg svetog Save.

 
  Copyright © 1997-2005. Interactive.net Kraljevo. All rights reserved interactive
This site and domain are not affiliated with or owned by any government or municipal authority.