Home page > O Kraljevu > Školstvo


Jugoslovenski TOP Portal

   


Školstvo...

    Veoma brz i dinamičan razvoj grada omogućio je da Kraljevo izraste u jedan od najvećih školskih centara ovog dela Srbije.

    Za obavljanje stručno - pedagoškog nadzora, davanje podrške razvojnom planiranju i osiguranju kvaliteta rada ustanove i obavljanje drugih poslova utvrđenih zakonom, u Ministarstvu se obrazuju organizacione jedinice za obavljanje tih poslova van sedišta Ministarstva - školske uprave u skladu sa zakonom.

   Ministarstvo u okviru Školske uprave:

 1. obavlja stručno pedagoški nadzor u ustanovama,
 2. koordinira stručno usavršavanje nastavnika, vaspitača, stručnog saradnika, direktora i sekretara ustanove,
 3. daje podršku razvojnom planiranju, razvoju predškolskog i školskog programa i osiguranju kvaliteta obrazovanja,
 4. učestvuje u pripremama plana razvoja obrazovanja i vaspitanja za područje za koje je obrazovana školska uprava i prati njegovo ostvarivanje,
 5. održava i ažurira bazu podataka o obrazovanju i vaspitanju i stara se o neometanom protoku podataka u okviru jedinstvenog informacionog sistema Ministarstva,
 6. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

   Sedište Školske uprave Kraljevo nalazi se na adresi Trg Jovana Sarića. Školska uprava Kraljevo obuhvata tri okruga: Raški okrug, Rasinski i Moravički okrug.
Delatnost obrazovanja i vaspitanja obavlja se kao predškolsko vaspitanje i obrazovanje, osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje.

   U opštini Kraljevo vaspitno - obrazovni rad se obavlja u:

 • Predškolskoj ustanovi "Olga Jovičić Rita"
 • OŠ "Jovo Kursula"
 • OŠ"Dimitrije Tucović"
 • OŠ"Svetozar Marković"
 • OŠ"Četvrti kraljevački bataljon"
 • OŠ"Čibukovački partizani"
 • OŠ"Braća Vilotijević"
 • OŠ"Vuk Karadžić"
 • OŠ"Sveti Sava"
 • OŠ"Dragan Marinković" Adrani
 • OŠ "Vitanovac" Vitanovac
 • OŠ"B.Radičević" Vitkovac
 • OŠ"Dositej Obradović" Vrba
 • OŠ "Olga Milutinović" Godačica
 • OŠ "Dragan Đoković Uča" Lađevci
 • OŠ "Jovan Dučić" Roćevići
 • OŠ "Petar Nikolić" Samaila
 • OŠ "Jovan Cvijić" Sirča
 • OŠ "Đura Jakšić" Konarevo
 • OŠ "Živan Maričić" Žiča
 • OŠ "Milun Ivanović" Ušće
 • Školi za osnovno i srednje obrazovanje "Ivo Lola Ribar"
 • Muzičkoj školi "Stevan Mokranjac"
 • OŠ "Stefan Nemanja" Studenica
 • Gimnaziji
 • Ekonomsko trgovinskoj školi
 • Mašinsko tehničkoj školi
 • Poljoprivredno hemijskoj školi
 • Elektro-saobraćajno tehničkoj školi
 • Medicinskoj školi
 • Šumarskoj školi
 • Umetničkoj školi


 
  Copyright © Interactive.net Kraljevo. All rights reserved interactive
This site and domain are not affiliated with or owned by any government or municipal authority.