Home page > O Kraljevu > Turizam > Turistička organizacija Kraljevo...


   


Turistička organizacija Kraljevo...

   Turistička organizacija Kraljeva ( TOK ) je javna ustanova SO Kraljevo osnovana sa zadatkom da prezentuje, razvija i promoviše turističke vrednosti ove opštine.

Delatnost TOK-a:

  • Izrada planova i programa razvoja turizma opštine Kraljevo.
  • Usmeravanje i koordiniranje aktivnosti nosilaca turističke ponude.
  • Pripremanje i izrada turističkog propagandno-promotivnog materijala.
  • Promovisanje Kraljeva na domaćim i medjunarodnim turističkim sajmovima.
  • Organizacija turističkih i drugih manifestacija.
  • Saradnja sa turističkim organizacijama u zemlji i inostranstvu.
  • Formiranje i razvoj jedinstvenog informativnog sistema u turizmu opštine Kraljevo.

   Adresa: Trg Jovana Sarića bb.
   Telefoni: 036 316-000, 311-192
   Internet: www.jutok.org.rs
   Email:jutok@ptt.rs, jutok@tron-inter.net

 
  Copyright © Interactive.net Kraljevo. All rights reserved interactive
This site and domain are not affiliated with or owned by any government or municipal authority.