Home page > O Kraljevu > Udruženja građana...


   


Udruženja građana...

   Udruženja građana - (nevladine organizacije) su:

  • organizacije koje građani sami osnivaju da bi doprineli rešavanju problema u svojoj okolini ili društvu u celini
  • ne osniva ih i ne finansira vlada niti lokalna vlast
  • nezavisno od bilo kog organa vlasti utvrđuju svoje ciljeve i sprovode svoje programe
  • oslanjaju se na dobrovoljni rad građana
  • u mnogim hitnim slucajevima deluju brže i efikasnije od državnih organa jer nemaju veliki činovnički aparat
  • neprofitne su, one se ne bave raspodelom profita svojim članovima ili osnivačima. Višak sredstava se isključivo koristi za ostvaranje postavljenih ciljeva
  • nevladine organizacije nisu sama sebi svrha - one služe da se poboljšaju uslovi života gradana i zaštite ugroženi ljudi koji sami nisu u mogućnosti da ostvare svoje potencijale
  • nevladine organizacije mogu biti partner vlasti u rašavanju problema gradana
  • ne učestvuju u političkoj utakmici za osvajanje vlasti
  • njihovo osnovno obeležje je želja ljudi da učestvuju u odlučivanju o temama koje su važne za njihov život.

Kraljevačka udruženja građana...

   Vaše udruženje nije na listi? Pošaljite nam e-mail sa podacima:
- Ime udruženja, oblast delovanja, adresa, telefoni, internet, e-mail, PIB broj
(PIB je potreban radi provere podataka, nećemo ga objavljivati).

EKO POKRET
"IBAR"
EKO POKRET "IBAR"
  Oblast delovanja: Pružanje podrške u rešavanju nagomilanih problema zaštite životne sredine u Kraljevačkom regionu i Rebublici Srbiji.
  Ulica: IV kraljevački bataljon br.2, Kraljevo
  Telefoni: 036 334-115, 063 612 559
  Email: ekoibar@yahoo.com
  Internet: www.ekoibar.org.rs
 
FORUM NVO
Asocijacija dve nevladine organizacije - Regionalnog centra građanske akcije LINGVA i Beogradskog centra za ljudska prava - kancelarija u Kraljevu.
  Oblast delovanja: Ove NVO su nepolitičke, neprofitne organizacije namenjene promovisanju ljudskih prava, širenju ideje građanskog društva, borbi za demokratizaciju sistema, unapređivanju zdravlja, humanitarnom radu i edukovanju mladih u oblasti kulture, informisanja, ekologije...
  Ulica: Olge Jovicic 24; Vuka Karadžića 14, Kraljevo
  Telefoni: 036 320 300, 036 353 959
  Email: info@forumnvo.org.rs
  Internet: www.forumnvo.org.rs
 
INTERACTIVE.NET,
Asocijacija za tehnološku podršku razvoju civilnog društva
  Oblast delovanja: Edukacija građana iz oblasti računarstva, popularizacija i razvoj savremenih komunikacionih sistema i tehnologija, unapređenje softvera, informatičke kulture i Interneta, izrada internet prezentacije Kraljeva.
  Ulica: Grdička 23, Kraljevo
  Telefoni: 063 601 833, 036 335-506
  Email: webmaster@kraljevo.com
  Internet: www.kraljevo.com
 
CENTAR ZA DEČIJA PRAVA,
   Oblast delovanja: Ostvarivanje dečijih prava, naročito prava dece pripadnika marginalnih grupa
   Ulica: Jug Bogdanova 67-II, Kraljevo
   Telefoni: 036 323-244, 063 88-10-773
   Email: maja19730@yahoo.comS K V E R
Omladinsko udruženje "SKVER"-Kraljevo
(nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija)
   Oblast delovanja: Unapređenje razvoja života, dešavanja i aktivnosti mladih u Kraljevu. Organizacija želi da da doprinos u cilju podizanja kvaliteta života i poboljšanja položaja omladine u Kraljevu.
   Ulica: Milutina Miloševića 19, 36000 Kraljevo
   Telefoni: 036/354-232 i 069/324-70-67
   Email: maarko_ti@yahoo.com

Ekološko društvo "VRBA" iz Vrbe
   Oblast delovanja: Zaštita životne sredine i širenje svesti o potrebi zaštite i očuvanja životne sredine.
   Adresa: Vrba 36214
   Kontakt: Predsednik drustva Zivorad Vukosavljevic 064/6361524
   Email: ekovrba@yahoo.com


 
  Copyright © Interactive.net Kraljevo. All rights reserved interactive
This site and domain are not affiliated with or owned by any government or municipal authority.