Home page > O Kraljevu > Zdravstvo...


Jugoslovenski TOP Portal

   


Zdravstvo...

   Kraljevo i njegova okolina su, od svih srpskih gradova, prvi dobili jednu medicinsku ustanovu. To je bila bolnica Svetog Duha u Studenici, kao prva namenski zidana bolnica, izgrađena 1207. godine, a negu bolesnika pružali su obučeni monasi - bolničari - nazvani tako od samog osnivača bolnice Save Nemanjića.

   Tokom turske vladavine nema podataka da je u samom Karanovcu postojala neka medicinska ustanova, ali odmah posle oslobođenja od Turaka, 1817. godine, kao prva otvorena je lečilišna ambulanta Simeona Kneževića.

   Već 1837. godine, naš grad dobija Garnizonu bolnicu, u manastiru Studenica otvara se duševno lečilište, a 1861. godine u sadašnjoj ulici Miloša Velikog počinje sa radom i Građanska bolnica. U posleratnom razvoju zdravstvenih ustanova Kraljevo dobija Opštu bolnicu u koju dolaze pored lekara specijalista i škoolovane medicinske sestre.

   Danas, Zdravstveni centar "Studenica" je moderna ustanova, organizovana po savremenim principima zdravstvene delatnosti i načelima Zakona o zdravstvenoj zaštiti stanovništva na jedinstvu preventivnih, dijagnostičko - terapijskih i rehabilitacionih mera. ZC brine o zdravlju ljudi sa područja Kraljeva i Vrnjačke Banje, a obuhvata ukupno oko 300.000 stanovnika i oko 25.000 izbeglica i raseljenih lica za koje obezbeđuje zdravstvenu zaštitu.

Dom zdravlja Kraljevo   Danas, Zdravstveni zentar "Studenica" čine sledeće celine:

   1. Dom zdravlja Kraljevo
  Dom zdravlja Kraljevo čine službe opšte medicine, medicine rada, kućna nega sa polivalentnom patronažom, hitna služba i zubna.
  Služba opšte medicine svoje aktivnosti obavlja na 23 punkta (ambulante i zdravstvene stanice) na teritoriji oštine Kraljevo uključujući i centralnu zgradu "Poliklinika" u centru grada u kojoj radi 12 timova opšte medicine.
  Dom zdravlja Kraljevo obezbeđuje primarnu zdravstvenu zaštitu za 150.000 stanovnika opštine Kraljevo, uključujući izbeglice i raseljena lica.

   2. Dom zdravlja Vrnjačka Banja.

   3. Hirurška bolnica (hirurgija, ortopedija, urologija, porodilište, ginekologija, dečja hirurgija, dečje odeljenje, očno odeljenje, ušno odeljenje, rehabilitacija, patologija, ginekološki dispanzer). Useljena je 1997. godine u namenski građen objekat po svim principima savremene moderne hirurške bolnice.

   4. Internistička bolnica (interno, kožno, neurologija, ATD, dijaliza, psihijatrija, dečji dispanzer). Rekonstruisana i dograđena 2001. godine sa savremeno opremljenim prostorom za negu i lečenje internističkih bolesnika.
   Odsek hemodijalize urađen je po svim principima sanitarnog nadzora sa odvojenim ulazima i salama za HBS pozitivne bolesnike.
   Služba za zdravstvenu zaštitu dece nalazi se u posebnoj zgradi gde se nalaze dispanzeri i savetovališta za malu decu, školsku, adolescente i razvojno savetovalilšte, kao i kabinet za genetiku.

   5. Dijagnostičko - terapijski deo. Čine ga službe laboratorije, transfuzije, apoteka, fizikalna medicina i rentgen dijagnostika sa kabinetima za ultrazvučnu dijagnostiku, skener dijagnostiku i kolor dopler.

   6. Zajedničke službe (finansije, pravna) služba, kadrovska služba, tehnička služba, kuhinja, vešeraj, higijena.

   S obzirom na kadrovske i prostorne potencijale Zdravstveni centar "Studenica" ima ambiciju da se razvije u vodeću regionalnu zdravstvenu organizaciju.
 

 
  Copyright © Interactive.net Kraljevo. All rights reserved interactive
This site and domain are not affiliated with or owned by any government or municipal authority.