Pred vama je formular za upis u poslovni vodič prezentacije kraljevo.com.
Popunite ga i, posle provere podataka, vaša firma će dobiti svoje mesto u Vodiču.

UNOS PODATAKA ZA OSNOVNI UPIS

Pun naziv firme:

Vrsta delatnosti/kategorija:

PIB broj (potrebno radi lakše provere registracije firme):


ADRESA FIRME
Ulica i broj

Poštanski broj            Mesto

Opština


TELEFON/FAX
Fiksni telefoni

Fax:

Broj mobilnog telefona


INTERNET
E-mail adresa:

Web prezentacija:


Kratak opis delatnosti firme - do 40 reči


Ako želite da se vaša firma u poslovnom vodiču predstavi na kvalitetniji način - sponzorisanim upisom:

  • isto kao i u osnovnom upisu, PLUS
  • znak/logo firme
  • slika proizvoda, objekta...
  • dodatni podaci o firmi (svojina, detaljniji opis firme, broj računa, ime vlasnika - direktora, članstva u udruženjima i asocijacijama, broj zaposlenih...)

štiklirajte donji kvadratić, a mi ćemo Vas ubrzo kontaktirati na upisane brojeve telefona radi dogovora i uspostavljanja saradnje-sponzorstva u simboličnom iznosu, a time ujedno pomažete razvoj ove prezentacije.

DA, želim da se moja firma kvalitetnije predstavi u poslovnom vodiču a da istovremeno postanem sponzor ovog sajta simboličnom donacijom.